Privacybeleid

Bij Pågen zetten we ons in voor de bescherming van de privacy van iedereen waarmee we in contact komen, op welke manier dan ook. We streven er altijd naar dat mensen zich veilig voelen wanneer ze persoonsgegevens aan ons verstrekken.

Het moet altijd duidelijk zijn waarom we bepaalde persoonsgegevens verzamelen. De manier waarop we persoonsgegevens beheren is in overeenstemming met de rechtsnormen op dit gebied. Bij de verwerking van persoonsgegevens respecteren we altijd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie vindt u hier.

We verzamelen alleen maar de gegevens die we nodig hebben en slaan ze ook niet langer op dan nodig is voor het beoogde doel. We garanderen dat de gegevens die we verzamelen op een veilige en correcte manier worden beheerd door onze processen en systemen.

Extra informatie over de manier waarop we persoonsgegevens verwerken en de verbintenissen die Pågen aangaat wanneer we met persoonsgegevens in contact komen, vindt u hieronder.

Persoonsgegevens
De AVG definieert persoonsgegevens als informatie die in verband kan worden gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerking van persoonsgegevens
"Verwerking" is een alomvattend concept dat nader wordt omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De term is een verzamelnaam voor alle maatregelen met betrekking tot persoonsgegevens. Enkele voorbeelden zijn verwerving, opslag, beheer, overdracht, verwerking, aanpassing, toegang, verwijdering en verzameling van persoonsgegevens.

Uw rechten

We willen dat u ervan overtuigd bent dat uw fundamentele rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens worden gerespecteerd wanneer u in contact komt met Pågen. U hebt recht op het volgende:

Het recht op informatie

 • U hebt het recht om informatie te ontvangen over wanneer, waar en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Bovendien hebt u het recht om geïnformeerd te worden over het doel van het gebruik en over welk type persoonsgegevens het gaat.

Recht op rectificatie

 • U hebt altijd het recht om contact met ons op te nemen en te vragen om onjuiste en onvolledige gegevens te laten corrigeren.

Het recht om te worden vergeten

 • U hebt ook het recht om contact met ons op te nemen om uw persoonsgegevens te laten wissen.

Het recht op beperking van de verwerking

 • In sommige gevallen hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Een beperking houdt in dat de gegevens worden gemarkeerd, zodat ze in de toekomst alleen voor bepaalde beperkte doeleinden kunnen worden verwerkt.

Het recht om bezwaar te maken

Waarom en in welke context verwerkt Pågen persoonsgegevens?

De volgende verwerking van persoonsgegevens kan plaatsvinden wanneer u onze website bezoekt:

Contact
Als u vragen hebt, kan u altijd contact met ons opnemen. Ongeacht hoe u contact met ons opneemt, u kunt er altijd zeker van zijn dat uw persoonsgegevens worden verwerkt zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze methoden variëren afhankelijk van hoe u contact met ons opneemt, maar niets van uw gegevens wordt langer bewaard dan nodig is om uw vragen te beantwoorden. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u nog vragen hebt over de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan.

Klachten
In geval van klachten moet Pågen bepaalde persoonsgegevens verzamelen om het dossier te beheren en contact te houden met de persoon die de klacht heeft ingediend.

Persoonsgegevens die we verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adres en postcode
 • E-mailadres en/of telefoonnummer indien nodig
 • De omstandigheden wat betreft de aankoop van het product
 • Bankgegevens (indien nodig)
 • Rijksregisternummer (indien nodig)

Alle persoonsgegevens die in de loop van het dossier zijn verzameld, worden vierentwintig maanden nadat de zaak is afgesloten verwijderd. Er worden geen gegevens langer opgeslagen dan nodig is om de klacht te behandelen.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerking van persoonsgegevens wordt gevormd door ons rechtmatig belang om uw klacht op een correcte en doeltreffende manier te verwerken en te behandelen, evenals door uw gegeven toestemming.

Wedstrijden
Door akkoord te gaan met de voorwaarden van een wedstrijd stemt u ermee in dat de persoonsgegevens die u tijdens uw deelname hebt verstrekt, worden verwerkt om de wedstrijd uit te kunnen voeren.

Wanneer de winnaars van een wedstrijd worden bekendgemaakt, worden persoonsgegevens zoals voor- en achternaam en woonplaats gepubliceerd op www.pagen.com/campaigns/

Persoonsgegevens die we verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Uw wedstrijddeelname

Ongeveer een maand na afloop van de wedstrijd verwijderen we al het materiaal met persoonsgegevens. We hebben dan geen persoonsgegevens meer nodig voor de afhandeling van de wedstrijd.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerking van persoonsgegevens wordt gevormd door ons rechtmatig belang om de wedstrijd uit te voeren en af te handelen, evenals door uw toestemming.

Werving en selectie
Helaas bieden we niet de mogelijkheid om sollicitaties te versturen via onze internationale website. Daarom vragen we u vriendelijk om te reageren op vacatures die op onze lokale websites worden geplaatst. Sommige persoonsgegevens zijn nodig om uw sollicitatie te beoordelen wanneer u meedingt naar een baan bij Pågen. We zullen uw toestemming vragen wanneer u een sollicitatie indient.

Persoonsgegevens die we verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortejaar of rijksregisternummer
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Informatie in uw CV
 • Informatie in uw persoonlijke brief

Bovengenoemde persoonsgegevens worden tijdens de sollicitatieperiode verwerkt en worden 24 maanden na het invullen van de vacature verwijderd.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerking van persoonsgegevens wordt gevormd door uw toestemming die tijdens de sollicitatie wordt gevraagd en ons rechtmatig belang voor het invullen van de positie.

Bezoek aan onze website
Bepaalde gegevens over u worden geregistreerd wanneer u onze website bezoekt. Zo kunnen we de best mogelijke ervaring voor u creëren.

Persoonsgegevens die we verzamelen:

 • Datum van het bezoek
 • Tijdstip van het bezoek
 • Welk deel van de website u bezoekt

Deze statistieken worden volgens standaardprocedures uiterlijk na drie maanden verwijderd. Pågen anonimiseert IP-adressen.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerking van persoonsgegevens wordt gevormd door ons rechtmatig belang om onze klanten de best mogelijk ervaring te bieden op onze website.

Deelt Pågen persoonsgegevens met anderen?

Pågen zal nooit persoonsgegevens verkopen of doorsturen naar derden.

Pågen heeft er daarentegen wel voor gekozen om bepaalde diensten uit te besteden aan externe partijen die persoonsgegevens in opdracht van Pågen verwerken. In die gevallen is er een verwerkingscontract met de partij om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens correct en in overeenstemming met de geldende regelgeving worden behandeld.

Als Pågen ervoor heeft gekozen om derden de toestemming te geven persoonsgegevens namens Pågen te verwerken, zal dit altijd in de EU plaatsvinden.

Eigendom en verantwoordelijkheid persoonsgegevens

De beheerder van de persoonsgegevens die via deze website of andere kanalen worden verzameld voor de activiteiten van Pågen is:

Pågen AB, Box 8143, 200 41 Malmö, Zweden. Ondernemingsnummer 556078-6708

Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over de manier waarop Pågen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact met ons opnemen:

Pågen AB, Box 8143, 200 41 Malmö, Zweden

Tel. +46 (0) 40-32 36 00

E-mail personuppgifter@pagen.se